Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Μισερλή, ΣεβηλάιΚιοσέ, Χούλια


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1950
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internal audit
Office procedures
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος;Ελεγκτικές τεχνικές;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1950
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022014x01x068.pdf963.58 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons