Εργασιακή Ικανοποίηση και Τεχνολογία στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Αλεξανδρίδη, Μυρσίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1954
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Job satisfaction
Technology
Greece
Keywords: Εργασιακή ικανοποίηση;Τεχνολογία;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1954
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Job satisfaction
Technology
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-14T18:45:53Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2009-06
Advisor name: Πυραλεμίδου, Άννα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 109
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010075.pdf1.7 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons