Αυτοματισμός με P.L.C μεταφορικών ταινιών πρώτων υλών Βιομηχανίας (Bachelor thesis)

Λέκος, Ελευθέριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1957
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ > ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ > ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Subject classification: Automation
conveyor belts
industrial application
Keywords: αυτοματοποίηση λειτουργίας γραμμών διακίνησης;ελαχιστοποίηση λαθών;κεντρικός έλεγχος γραμμών διακίνησης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1957
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011235.pdf3.06 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons