Προσδoκίες από την ποιότητα ξενοδοχείων πόλης. (Bachelor thesis)

Δρανδάκης, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1961
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Hotels
Service quality
Customers
Keywords: Ξενοδοχεία;Ποιότητα υπηρεσιών;Προσδοκίες πελατών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1961
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010063.pdf1.89 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons