Περιβαλλοντική μελέτη της μονάδας παραγωγής τσιμέντου. (Bachelor thesis)

Γαϊτανά, ΚατερίναΓούλη, Κορίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1981
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου & Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Cement industry
Pollution
environmental impact
Keywords: Μονάδες παραγωγής τσιμέντου;Τσιμεντοβιομηχανία;Περιβάλλον;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1981
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Cement industry
Pollution
environmental impact
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-15T11:09:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου & Μηχανολόγων Μηχανικών
Publication date: 2014
Advisor name: Μαρμάνης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου & Μηχανολόγων Μηχανικών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 121
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012014329.pdf2.14 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons