Χρήση των αντλιών θερμότητας για την κεντρική θέρμανση κτιρίων και η οικονομοτεχνική σύγκριση με τη χρήση καυστήρα πετρελαίου (Bachelor thesis)

Παπαλαμπίδης, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2009
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Heating
Petroleum
Energy conservation
Keywords: Κεντρική θέρμανση;Αντλίες θερμότητας;Εξοικονόμηση ενέργειας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2009
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Heating
Petroleum
Energy conservation
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-15T22:37:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Publication date: 9999
Advisor name: Γαβριηλίδης, Σάββας
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 42
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012013159.pdfΠτυχιακή Εργασία1.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons