Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. (Bachelor thesis)

Σουλτάνη, ΕλένηΠαπαδόπουλος, Φάνης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2084
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: occupational health and safety
Water--Purification--Biological treatment
Sewage
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός;Υγιεινή και ασφάλεια;Απόβλητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2084
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012014113.pdf1.49 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons