Λειτουργία τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με έλεγχο PLC. (Bachelor thesis)

Δινάκης, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2099
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Squirrel cage motors
Programmable controllers
Automation
Keywords: PLC;Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής;Κύκλωμα;Αυτοματισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2099
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012014054.pdf3.51 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons