ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : [4446]

Sub-communities within this community

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [1294]

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής [2359]

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ παρέχει υψηλού επιπέδου σπουδές προσανατολισμένες τόσο στη θεωρητική κατανόηση του ζητημάτων της λογιστικής επιστήμης όσο και στην πρακτική εφαρμογή τους.

Browse

Recent Submissions