ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Bachelor thesis)

ΑΖΑΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/216
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Subject classification: Children
Network
Keywords: ασφάλεια;παιδί;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/216
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Children
Network
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-22T22:32:06Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Publication date: 2010-03
Advisor name: Χατζής, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Publishing institution: teikav
Number of pages: 115
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010013.pdf11.4 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons