Αεριωθούμενοι κινητήρες. (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2178
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Jet engines
Gas-turbines
Keywords: Αεριωθούμενος;Κινητήρας;Αεριώθηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2178
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011029.pdf3.33 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons