Γεωθερμική ενέργεια (Bachelor thesis)

Φίστη, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2197
Alternative title / Subtitle: Geothermal Energy
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Electric power
Environmental impact analysis
Geothermal energy
Keywords: Γεωθερμικοί πόροι;Ηλεκτρική ενέργεια;Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2197
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electric power
Environmental impact analysis
Geothermal energy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-19T09:55:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Publication date: 9999
Advisor name: Καργιώτης , Ευάγγελος Κ.
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Publishing institution: teikav
Number of pages: 71
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009144.pdfΠτυχιακή Εργασία2.23 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons