Ανάλυση κατάστασης της παγκόσμιας εξάπλωσης της υβριδικής τεχνολογίας. (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, ΑνέστηςΔημόπουλος, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2198
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: hybrids
Hybrid electric vehicles
Electric motors--Design and construction
Keywords: Υβριδική τεχνολογία;Υβριδικό όχημα;Κινητήρας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2198
Item type: bachelorThesis
Subject classification: hybrids
Hybrid electric vehicles
Electric motors--Design and construction
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-19T12:27:28Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publication date: 2010-11
Advisor name: Κόγια, Φωτεινή
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 90
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011049.pdf11.35 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons