Έρευνα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο (Bachelor thesis)

Δημητρίου, ΜυρσίνηΠαλιανιώτη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2255
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Internet--Security measures
Children
Keywords: Ασφάλεια;Παιδιά;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2255
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011101.pdf1.56 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons