Η εισαγωγή των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο (Bachelor thesis)

Κωνσταντάγκας, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2260
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business enterprises
Stock market
Keywords: Επιχειρήσεις;Χρηματιστήριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2260
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Business enterprises
Stock market
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-20T07:27:19Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2011
Advisor name: Χρυσομάλλης , Αθανάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 113
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011111.pdf1.12 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons