Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση: η περίπτωση της Ελλάδας (Bachelor thesis)

Μπάκος, Κυριάκος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2293
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: IMF lending
Financial crises
Case studies
Greece
Keywords: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;Χρηματοοικονομική κρίση;Μελέτη περίπτωσης;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2293
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012064.pdf1.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons