Μελέτη της σχέσης μετανάστης - σύστημα υγείας σε χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (Bachelor thesis)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/232
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Immigrants
Health care system
European Union
Keywords: μετανάστης;σύστημα υγείας;Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/232
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011153.pdf1.18 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons