Ποιότητα υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο: έρευνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ανάπτυξης νέων υπηρεσιών (Bachelor thesis)

Γιαννικόπουλος, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2370
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Service industries--Quality control
hospitality industry
Keywords: Ποιότητα υπηρεσιών;Ξενοδοχειακός κλάδος;Παράγοντες;Νέες υπηρεσίες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2370
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013233.pdf2.18 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons