Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας "ΚΡΕ. ΚΑ. ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. " (Bachelor thesis)

Ευθυμίου, Δημήτριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2642
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial statements
Financial analysis
business enterprises
Keywords: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων;Αριθμοδείκτες;Εταιρεία "ΚΡΕ. ΚΑ. ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. "
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2642
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x098.pdf4.55 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons