Χρηματοοικονομική ανάλυση του “ Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε.” και του “ Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη Α.Β.Ε.”, σε βάθος τριετίας. (Bachelor thesis)

Ζαχαριάδου, ΘεοδώραΚάλβο, Μαργαρίτα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2659
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial analysis
Publishing industry
Greece
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.;Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2659
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x087.pdf2.44 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons