Επιλογή παρόχου κινητής τηλεφωνίας από τους φοιτητές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. (Bachelor thesis)

Παπαγιαννίδης, Φώτιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2666
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer behaviour
Telecommunications industry
Financial crisis
Keywords: Πάροχοι κινητής τηλεφωνίας;Φοιτητές;Οικονομική κρίση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2666
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x079.pdf1.04 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons