Ανάλυση της χρηματοοικονομικής επάρκειας στον κλάδο των τροφίμων στο Νομό Θεσσαλονίκης. (Bachelor thesis)

Καρακατσανίδης, Αρχιμήδης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2670
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial analysis
Financial statements
food industry
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες;Κλάδος τροφίμων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2670
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x069.pdf2.99 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons