Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης "Aqua trade επεξεργασία και και συσκευασία ιχθυερών Α.Ε." (Bachelor thesis)

Λουκή, ΘάλειαΠανταζίδου, Μαριάνθη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2677
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial analysis
Financial statements
fish industry
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες;Εταιρεία "Aqua trade επεξεργασία και και συσκευασία ιχθυερών Α.Ε."
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2677
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x067.pdf10.88 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons