Η συμβολή του διαδικτύου και των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση (Bachelor thesis)

Βενιέρη, Χρυσούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2719
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Information society
Distance education
Telematics
Keywords: Εκπαιδευτική διαδικασία;Εκπαίδευση από απόσταση;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2719
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Information society
Distance education
Telematics
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-24T13:35:41Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publication date: 2006
Advisor name: Βαλσαμίδης, Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 211
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022006x03x128.pdfΠτυχιακή Εργασία1.53 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons