Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα προβλήματα και προοπτικές (Bachelor thesis)

Βενέτη, Κατερίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/273
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Cooperatives
Keywords: συνεταιρισμοί;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/273
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Cooperatives
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T15:36:41Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2010
Advisor name: Ζουμπουλίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 70
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010211.pdf3.63 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons