Η συμπεριφορά των παιδιών - εφήβων ως καταναλωτές και η επίδραση της διαφήμισης. (Bachelor thesis)

Ιωαννίδου, ΔέσποιναΓοριδάρη, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2759
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Child consumers
Advertising effects
Teenage consumers
Keywords: Διαφήμιση;Παιδιά καταναλωτές;Έφηβοι καταναλωτές;Καταναλωτική συμπεριφορά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2759
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022014x05x011.pdf3.55 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons