Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εργασία. Ελληνική νομοθεσία και νομολογία (Bachelor thesis)

Πέσιου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2779
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Equal pay for equal work--Law and legislation
Labor
Greece
Keywords: Ίση μεταχείριση;Εργασία;Ελλάδα;Νομοθεσία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2779
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022007x03x240.pdf615.71 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons