Σύλλογος υπερχρεωμένων δανειοληπτών: ο ρόλος του συλλόγου στη σύγχρονη υπερδανεισμένη Ελλάδα (Bachelor thesis)

Τιμπόλη, Κωνσταντίνια


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2792
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Mortgages
Societies and clubs
Greece
Keywords: Σύλλογος υπερχρεωμένων δανειοληπτων;Ρόλος;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2792
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022014x01x014.pdf2.64 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons