Παρουσίαση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών NIKAS και της Creta Farm. (Bachelor thesis)

Μαστόρου, ΓεωργίαΤσαλουκίδου, Συμέλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2810
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial analysis
Financial statements
Keywords: Αριθμοδείκτες;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Εταιρία Νίκας;Εταιρία Creta Farm
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2810
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x020.pdf1.99 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons