Η συμπεριφορά των καταναλωτών προς την Εκκλησία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. (Bachelor thesis)

Αλεξάκη, Σμαράγδα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2813
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer behaviour
Religion
Church
Keywords: Εκκλησία;Συμπεριφορά καταναλωτή;Οικονομική κρίση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2813
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x010.pdf1.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons