Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Ιντζίρη, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2828
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internal audit
Auditing
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος;Εξωτερικός έλεγχος;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2828
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x009.pdf3.59 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons