Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. (Bachelor thesis)

Ιντζίρη, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2828
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internal audit
Auditing
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος;Εξωτερικός έλεγχος;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2828
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internal audit
Auditing
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-26T15:17:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2015-04
Advisor name: Πιπιλιαγκόπουλος, Μιχάλης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 82
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x009.pdf3.59 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons