Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. (Bachelor thesis)

Μουσουνάκη, Κωνσταντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2830
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Monetary union
European Stability Mechanism
European Union
Keywords: Νομισματική ένωση;Ευρωπαϊκό Ταμέιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2830
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022015x05x003.pdf1.95 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons