ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Bachelor thesis)

Μπατσίλα, Ζωή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/284
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Subject classification: Evaluation
tourists approval
Keywords: μέρηση ικανοποίησης;τουρίστες;Ναύπλιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/284
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Evaluation
tourists approval
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T17:19:27Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Publication date: 2009
Advisor name: Μάμαλης, Σπυρίδων
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 85
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010103.pdf3.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons