Τα καθοριστικά κλειδιά της ποιοτικής διαδικτυακής τραπεζικής υπηρεσίας - Ανάλυση Περιεχομένου (Bachelor thesis)

Μπαγιώκης, Αντώνιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/285
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Subject classification: online banking services
Factor analysis
Keywords: διαδικτυακή τραπεζική υπηρεσία;Ανάλυση περιεχομένου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/285
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010104.pdf6.52 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons