Τα καθοριστικά κλειδιά της ποιοτικής διαδικτυακής τραπεζικής υπηρεσίας - Ανάλυση Περιεχομένου (Bachelor thesis)

Μπαγιώκης, Αντώνιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/285
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Subject classification: online banking services
Factor analysis
Keywords: διαδικτυακή τραπεζική υπηρεσία;Ανάλυση περιεχομένου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/285
Item type: bachelorThesis
Subject classification: online banking services
Factor analysis
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T17:30:04Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Publication date: 2009-10-15
Advisor name: Χρυσομάλλης, Αθανάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 79
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010104.pdf6.52 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons