ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Bachelor thesis)

ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/287
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Subject classification: Learning Orientation
Firm Innovativeness
Firm performance
Keywords: μαθησιακός προσανατολισμός;καινοτομία;απόδοση επιχειρήσεων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/287
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Learning Orientation
Firm Innovativeness
Firm performance
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T18:14:13Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Publication date: 2009-10
Advisor name: ΘΕΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 105
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010092.pdf3.78 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons