ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Bachelor thesis)

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/288
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Subject classification: Mutual funds
Evolution
Perspective
Keywords: αμοιβαία κεφάλαια;εξέλιξη;προοπτικές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/288
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Mutual funds
Evolution
Perspective
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T18:37:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Publication date: 2010
Advisor name: ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 84
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010069.pdf1.67 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons