Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

ΙΑΤΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/290
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: small and medium sized enterprises
Network
Keywords: μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Διαδίκτυο;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/290
Item type: bachelorThesis
Subject classification: small and medium sized enterprises
Network
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T19:18:39Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2011
Advisor name: Νικολαΐδης, Μιχαήλ
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 74
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011049.pdf2.99 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons