Χρηματοοικονομική ανάλυση στα Μάρμαρα - Γρανίτες Παυλίδης Α.Ε. (Bachelor thesis)

Κουτζακιώτου, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2915
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial analysis
Business enterprises--Finance
Marble industry and trade
Keywords: Μάρμαρα - Γρανίτες Παυλίδης Α.Ε.;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες;Κεφάλαιο Κίνησης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2915
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Financial analysis
Business enterprises--Finance
Marble industry and trade
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-02T07:56:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 2006-04
Advisor name: Τσοκτουρίδου, Κωνσταντίνα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας /Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 79
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0004.pdf839.53 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons