Χρηματοοικονομική ανάλυση στα Μάρμαρα - Γρανίτες Παυλίδης Α.Ε. (Bachelor thesis)

Κουτζακιώτου, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2915
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial analysis
Business enterprises--Finance
Marble industry and trade
Keywords: Μάρμαρα - Γρανίτες Παυλίδης Α.Ε.;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες;Κεφάλαιο Κίνησης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2915
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0004.pdf839.53 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons