Οικονομική ανάλυση της βιομηχανικής εταιρίας τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (Bachelor thesis)

Καραμπερίδης, Περικλής


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2931
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Cement industry
economic analysis
Financial ratio
Keywords: ΤΙΤΑΝ Α.Ε.;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2931
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0015.pdf803.22 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons