Διαχρονική εξέλιξη των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων στη χώρα μας (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/294
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Socially responsible investment
Evolution
Keywords: εξέλιξη;κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/294
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Socially responsible investment
Evolution
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-23T21:08:31Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2011-02
Advisor name: Νικολαΐδης, Μιχαήλ
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 82
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011044.pdf2.82 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons