Σύσταση - Λειτουργία - Διαχείριση - Διανομή αποτελέσματος Φαρμακευτικής Α.Ε. (Bachelor thesis)

Παύλου, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3032
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Enterprises
Pharmaceutical Industry
Accounting
Keywords: Ισολογισμός;Φαρμακευτική Α.Ε.;Σύσταση εταιρείας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3032
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0041.pdf1.74 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons