Η συμπεριφορά των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με την προοπτική της θεωρίας του οικονομικού κόστους συναλλαγής (Bachelor thesis)

Καψιτίδου, Μαρία - Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3089
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic commerce
Transaction costs
Consumers
Keywords: Συμπεριφορά καταναλωτών;Ηλεκτρονικό κατάστημα;Διαδικτυακές συνναλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3089
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Electronic commerce
Transaction costs
Consumers
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-04T13:37:24Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 9999
Advisor name: Μαδυτινός, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 93
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0569.pdfΠτυχιακή Εργασία1.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons