Επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα (Bachelor thesis)

Κοκκινογούλης, Χαράλαμπος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3100
Alternative title / Subtitle: Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας από το 1981 έως το 2002
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Investments, Foreign
Banks and banking
Economic development
Keywords: Τραπεζικός τομέας;Ελληνική οικονομία;Επενδύσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3100
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Investments, Foreign
Banks and banking
Economic development
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-04T15:27:46Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2012-01
Advisor name: Σαρηγιαννίδης, Λάζαρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 176
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0204Ζ01Ζ0596.pdfΠτυχιακή Εργασία1.63 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons