Χρηματοοικονομική ανάλυση στην Γ. Λαζαρίδη μάρμαρα Δράμας Α.Ε. (Bachelor thesis)

Βουκελάτου, Ευανθία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3139
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial analysis
Business enterprises--Finance
Marble industry and trade
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Αριθμοδείκτες;Κεφάλαιο Κίνησης;Γ. Λαζαρίδη μάρμαρα Δράμας Α.Ε.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3139
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0069.pdf1.89 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons