Η επίδραση των πρακτικών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στην απόδοση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. (Bachelor thesis)

Δημογέροντα, Παρασκευή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3158
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Total quality management
Firm performance
Keywords: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;Απόδοση επιχειρήσεων;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3158
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0468.pdf735.22 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons