Η επίδραση των πρακτικών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στην απόδοση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. (Bachelor thesis)

Δημογέροντα, Παρασκευή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3158
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Total quality management
Firm performance
Keywords: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας;Απόδοση επιχειρήσεων;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3158
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Total quality management
Firm performance
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-06-05T17:07:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 9999
Advisor name: Τσολάκης, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 97
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0468.pdf735.22 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons