Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης "Καλταμπανίδης Αναστάσιος" και σύγκριση αυτών με τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες. (Bachelor thesis)

Ζαχαρακοπούλου, Καρολίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3174
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statements
business enterprises
Financial analysis
Keywords: Χρηματοικονομικές καταστάσεις;Αριθμοδείκτες;Εταιρεία "Καλταμπανίδης Αναστάσιος"
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3174
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02X00Z01Z0453.pdf910.94 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons